XC 4 TEAM CHALLENGE 2016

 

Paraglajding Klub „Naša Krila“ ove godine, tačnije  7. i 8. oktobra 2016, organizuje timsko takmičenje u flag engladposebnom formatu koji čine 4 discipline  i to :

 • Kajak (Kayak)
 • Mountain bike  (Brdski biciklizam)
 • Paragliding (Paraglajding)
 • Runing / Hiking  ( Trčanje/Pešačenje)

Ideja ovakvog takmičenja  jeste , prije svega, da se spoje  avanturistički duh i timski rad.  Ovo je prilika za sve takmicare da izvršavajući svoje zadatke, testiraju  sopstvene  mogućnosti u prirodi i timskim radom pobjede u trci kroz prirodu koja će im svakako parirati svojim zahtjevima ali i ljepotom.

Takmičenje je osmišljeno kao hronometarska etapna trka sa predavanjem štafete  sledećem timskom članu u drugoj disciplini. Mjerenje timskog vremena i svakog pojedinačnog vršiće se pomoću planinarskog mjernog uređaja sa čipom i  baznom stanicom. Svaki tim će imati po jedan čip (kao štafetu) koja če se na kapijama učitavati preko baznih stanica. Na ovaj način dobićemo vremena timova , ali i svakog takmičara u svojoj disciplini posebno.

Na takmičenju XC 4 TEAM CHALLENGE 2016 proglašavamo BEST TEAM (najbolji tim)  i BEST TIME (najbolje vrijeme).

fb_img_1471984833240

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

XC4  je trka u kojoj učestvuju timovi, sačinjeni od četiri člana i to : jednog veslača,  jednog bicikliste,  jednog paragajderiste i jednog trkača.

Trka je podijeljena na  4 etape .

Prva etapa ::  KAJAK

Ovu etapu je potrebno preći  kajakom na brzim vodama u dužini od 6 km.(zavisno od opcije)

Rijeka Lim spada u brze rijeke sa dosta zahtjevnim dionicama i većim brojem brzaka. Svaki veslač će, na brifingu, dobiti upustva i neophodne informacije kako bi svoju etapu prošao prije svega bezbjedno i uspješno je završio. Zadatak svakog veslača/kajakaša jeste, da dodje do kapije gde će predati čip članu svog tima (u zavisnoti od odluke organizatora kojom trasom će se trka odvijati, veslač će svoj čip predavati biciklisti ili planinaru ). Dakle, na  kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“, (čip koji se mora obezbijediti od gubljenja  vezivanjem za ruku ili na neki drugi način) , dolazi do Sudije vrši se “čipovanje” na baznu stanicu i biciklista preuzima čip i kreće na svoju etapu.

Startovanje trke se vrši pojedinačno. Kajakaši koji započinju trku sa startne kapije sa pojedinačnom zadrškom od 60 sekudni.

Težina zadatka: visoka

Druga etapa ::  BICIKLIZAM

Ova etapa, koja podrazumijeva trasu u ukupnoj dužini od +-8 km (ali sa velikom visinskon razlikom  preko 800m), koja se odvija jednim dijelom po asfaltnoj podlozi a drugim dijelom makadamom i planinarskim putem. Preporučena vrsta bicikla jeste MTB. Biciklista ima pravo da na jakim usponima, ukoliko ne može da savlada napor,  izgura biciklo pored sebe i tako dodje do svoje „kapije“ -cilja. Kompletna putanja biće označena trakama ili strelicama na tvrdoj podlozi ili asfaltu. Biciklista koji dođe do cilja tj. do kraja biciklističke etape predaje „štafetu“  – paraglajderisti .  Na kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“. Nakon učitavanja čipa u baznu stanicu , paraglajderista preuzima čip i kreće u proces polijetanja.

Težina zadatka: visoka

Treća etapa ::  PARAGLAJDING

Paraglejderista startuje sa pripremom za polijetanje tek kada stigne biciklista (polje za polijetanje mora biti slobodno rukovodilac letenja će puštati na startno polje samo pilote kojima je stigao biciklista !)

Paraglajderisti imaju zadatak da prelete distancu od +-15 km i predaju štafetu zadnjem članu tima – trkaču.

Paraglajderista koji ne uspije da odradi prelet,  mora sa svom opremom,  stići pješke do kapije gde se nalaze trkači. U slučaju da paraglajderista procijeni da ne može da stigne do kapije sa trkačima , ima na raspolaganju opciju da odustane i na taj način diskvalifikuje svoj tim iz ekipnog takmičenja. U tom slučaju organizator uzima u obzir pojedinačne rezultate ostalih članova tima i boduje ih za best time , tj za one koji su  uspješno izvršili zadatke, formirajući na taj način  individualnu (skor, bodovnu, rang) listu. Trkačima i svim ostalima učesnicima kojim je prekinuta niz predaje štafete , imaće priliku da startuju posebno , ali tek nakon svi redni brojevi prodju. ( Ova mogućnost je opcionalana i nije obavezna za organizatora!!!)

Težina zadatka: srednja

Četvrta etapa :: TRČANJE  na 5000m

Trkač preuzima štafetu od paraglajderiste na polju predvidjenom za slijetanje paraglajdera. Ovu etapu, u dužini od – 5 km, je potrebno preći trčanjem ili pešačenjem . Trka će se odvijati na djelimično ravnom terenu, tj u ravnom  dolinskom dijelu Lima  . Ujedno je ovo i poslednja etapa trke XC4.

Po ulasku na cilj  neohodno je da svaki takmičar „čipuje“ svoju jedinicu kako bi se učitalo individualno i ekipno vrijeme.

Vrijeme će se mjeriti pomoću planinarskih uredjaja za mjerenje (čip i mjerna bazna stanica) i ovaj uredjaj će ujedno biti i „štafeta“ u XC4.

Starovanje (nakon izvučenih startnih brojeva) će se vršiti pojedinačno od rednog broja 1, a svaki naredni broj će startovati sa zadrškom od 60 sekundi.

XC 4 TEAM CHALLENGE 2016 je timsko takmičenje , morate sastaviti tim od 4 osobe.

MAPE SA OPCIJAMA:

Organizator će u zavisnosti od meteo uslova koji budu bili odgovarajući  po prognozi za dan  takmičenja postaviti i saopštiti koja će se trasa korisiti.
 Obavještenja pratite na našem sajtu!

OPCIJA  A  / SW jugo- zapad

Gračanica- Andrijevica- Buče – Aerodrom Berane

Ukupna dužina trke 31 km – Kajak 6 km – Bike 8 km –Paraglajder 12 km – Trkač 5 km

OPCIJA A

OPCIJA B / N NE sjevero-istok

Andrijevica – Rijeka – Konjsko – Aerodrom Berane

Ukupna dužina trke 28 km  – Kajak 6 km – Bike 12 km –Paraglajder 7 km – Trkač 3 km

OPCIJA B

Timove je neophodno prijaviti najkasnije 7 dana prije početka takmičenja,  zaključno sa 01.oktobrom 2016.  do 00:00 h,

PRITISNI DUGME I PRIJAVI EKIPU

prijava takm

TAKMIČARI KOJI NEMAJU SVOJ TIM MOGU SE INFORMISATI  O MOGUĆNOSTI UČESTVOVANJA PREKO KOORDINATORA ZA TIMOVE : Stefan Jeremić (Viber tel.+38268741116) Denis Božović  (Viber tel.+38267165921), ili upitom na email adresu: pgnasakrila@gmail.me

Petak 07.10. 2016. DOLAZAK  I  SMJEŠTAJ TAKMIČARA / timova

Hotel Komovi  (check in  Petak od 10:30 do 12:00 h, check out Nedelja do 11h)

12:00 Trening pojedinačni  / Podjela lunch paketa

18:00 Brifing HQ  / Izvlačenje brojeva

Subota  08.10. 2016. XC4 trka

06:30 do 08:30 Doručak

09:00 Polazak na startna mjesta

11:00 Početak trke

15:00 Završetak trke

18:00 Večera

19:00 Proglašenje Best Team i Best Time

Nedelja 09.10.2016. odjavljivanje takmičara do 12 h

KOTIZACIJA za učestvovanje iznosi  100 evra po timu (ili 25 evra po takmičaru) u cijenu kotizacije ulazi:

 1. Smještaj za dve noći sa doručkom za petak i subotu  (07. i 08. oktobar 2016.)
 2. Markiranje staza
 3. Mjerenje i sudjenje
 4. Retransport
 5. Lunch paket za dva dana
 6. Majica
 7. Večera (subota)
 8. Medalje i diplome
 9. Obezbedjenje učesnika na rizičnim dionicama

LOKALANA PRAVILA:

 • Prijava timova najkasnije 7 dana prije početka takmičenja  zaključno sa  01.oktobrom 2016.  do 00:00 h
 • Trening je obavezan dan prije održavanje takmičenja / dolazak takmičara do 12h u petak 07. oktobra 2016.
 • Trka pocinje u 11h zavrsava se u 15h bez obzira da li neki od timova nisu zavrsili trku.
 • Poneti sa sobom android telefon sa externom baterijom.
 • Instaliranje APP Airtribune na mobilnom telefonu     kako bi se svaki takmičar pratio putem GPS track logom u realnom vremenu.
 • Tim koji ne uzme učešće na treningu 07. oktobra 2016. neće moći da učestvuje na takmičenju XC4
 • Početak trenažnog dana u petak 07. oktobra od 12 h.
 • Takmičari ne smiju biti mladji od 16 godina.
 • Piloti paraglajdera moraju posjedovati i dati na uvid letačku dozvolu.
 • Svaki takmičara je dužan da obezbijedi osiguranje od povreda, u slučaju da ne pribavi isto, neophodno je da potpišu – Izjavu o odricanju odgovornosti organizatora -.
 • Svaki takmičar potpisuje saglasnost sa pravilima takmičenja.
 • Žalbe na neregularnost se podnose u pismenoj formi, sat vremena po završetku takmičenja, uz naknadu troškova u visini od  50 eur.

 Službena Lica:

Izvršni organizator: Paraglajding klub “Naša Krila”

*Izvršni organizator zadržava pravo izmjene termina usled nepovoljnih vremenskih ili  drugih opravdanih razloga)

Mjesto održavanja : Andrijevica i Berane

Tehnički organizator: Paraglajdin klub “Naša Krila”

Event Director Bojan Marsenić tel:+38268397811

PR: Stefan Jeremić , Mladen Zečević

HQ: Hotel Komovi Andrijevica

Event manager: Nina Popović

Koordinator na cilju: Predrag Dedović

Koordinator za timove : Denis Božović tel:+382679165921

Mjerenje i obrada rezultata: Luka Vulić

Medicinsko obezbeđenje: Dom zdravlja Andrijevica i Berane

Obezbeđenje : Vatrogasna služba Andrijevica i Berane

Sport: Kajak / Kayak

Diciplina: Kajak Dužina kajak trke: 10 km

Rukovodilac trke: Sreten Biljić tel:+381652232891

Koordinator za bezbjednost: Sreten Biljić

Koordinator na startu: Sreten Biljić

Koordinator za timove : Denis Božović tel:+382679165921

Sport:  Biciklizam / MTB

Diciplina: MTB

Dužina MTB trke: 6 km

Rukovodilac trke: Goran Zonjic

Koordinator na startu/ kapiji : /

Koordinator za bezbjednosti: /

Koordinator za timove : Denis Božović tel:+382679165921

Sport: PARAGLAJDING / PARAGLIDING

Diciplina: Prelet XC Andrijevica -Berane

Dužina paraglajding trke: 10 km

Rukovodilac letenja: Božidar Kastratović tel.+38268617622

Koordinator na startu/ kapiji (Starter): Božidar Kastratović

Koordinator za bezbjednosti: Božidar Kastratović

Koordinator transporta takmičara : Nebojša Đurišić

Meteo and Safety brifing: Bojan Marsenić

 Sport: Trčanje  / Running

Diciplina: Trčanje

Dužina trke: 5 km

Izvršni organizator: Paraglajding klub “Naša Krila”

Mjesto održavanja :  Berane

Rukovodilac trke : Uglješa Vulić tel:+38167529116

Koordinator na startu/ kapiji : Uglješa Vulić

Koordinator za bezbjednosti: Uglješa Vulić

Koordinator za timove : Denis Božović tel:+382679165921

 

Na kraju ako se pitate pa čemu sve ovo , u poverenju:

“Za sve je kriv Toma Sojer,
takve knjige ne bi smele da postoje.
To je bilo iskušenje, on je tako dobro terao po svom.”

Powered by NASA KRILA

 

PRIJAVLJENI TIMOVI