contact

nasakrila-web
Sportski paraglajding klub NAŠA KRILAimages
email: pgnasakrila@gmail.com
adresa: Ulica Jovana Cvijića broj 10, 84300 Berane

PIB: 02808315
rč: 550-11780-51 Societe Generale Montenegro
rješenja o upisu u Registar sportskih organizacija: UPI 01-006-1427/2018

Predrag Dedović +38268505484  
Božidar Kastratović +38268617622 
Bojan Marsenić +38268397811 

[URIS id=3597]