contact

nasakrila-web
Sportski paraglajding klub NAŠA KRILA
email: pgnasakrila@gmail.com
adresa: Ulica Jovana Cvijića broj 10, 84300 Berane

PIB: 02808315
rč: 550-11780-51 Societe Generale Montenegro
rješenja o upisu u Registar sportskih organizacija: UPI 01-006-1427/2018

Bojan Marsenić   +382(0)68397-811 
Predrag Dedović +382(0)68505-484