TEAM TRIATHLON 2014

team-ttriathlon

PROPOZICIJE TAKMIČENJA.

Tim Triatlon je trka u kojoj ucestvuju timovi, sacinjeni od tri clana i to : jednog bicikliste , jednog planinara(trkača) i jednog paragajderiste.

Trka je podijeljena na 3 etape .

Prva etapa je biciklistička trka , putanja po kojoj se kreću biciklisti u ukupnoj dužini od 20 km je jednim dijelom asfaltna podloga a drugim dijelom planinarski put . Preporučena vrsta bicikla jeste mountain bike. Biciklista ima pravo da na jakim usponima, ukoliko ne može da savlada napor izgura biciklo pored sebe i tako dodje do svoje „kapije“ -cilja.Kompletana putanja biće označena trakama ili strelicama na tvrdoj podlozi ili asfaltu. Biciklista koji dodje do cilja tj do kraja biciklističke etape predaje „štafetu“ planinaru (trkaču). Na kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“

Druga etapa je planinarska trka , ova etapu je potrebno preći pešačenjem ili trčanjem u dužini od 5km . Teren je u planini i etapa je cijelom svojom dužinom pod jakim usponom. Svaki planinar (trkač) če dobiti upustva o putanji kretanja koja će prethodno biti označena trakama ili sprejom koja važi za sve trkače. Zadatak svakog planinara jeste da dodje do vrha planine kako bi predao „štafetu“ paraglajderisti. Na kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“

Treća etapa je paraglajding trka. Paraglejderista startuje sa pripremom za polijetanje tek kad mu stigne trkač. ( polje za polijetanje mora biti slobodno i direktor letenja će puštati na startno polje samo pilote kojima je stigao trkač!!) Paraglajderisti imaju zadatak da prelete distancu od 15 km i ubace čip sa mjerenjem u mjernu stanicu . Paraglajderista koji ne uspije da odradi svoj prelet ima pravo na dvije opcije : jedna je da pješice sa svojom opremom dodje do ciljne kapije ili da odustane od trke , na način što će preko radio veze obavijestiti direktora dogadjaja o svom mjestu slijetanja koji će po njega poslati vozilo.

 

Ovim se završava triatlon , sudije će registrovati raspored slijetanja pilota ili dolaska u krug pješice.

 

Mjerenje vremena će se vršiti uz pomoć planinarskih uredjaja za mjerenje(čip i mjerna bazna stanica) i ovaj uredjaj će ujedno biti i „štafeta“ u triatlonu.

Starovanje (nakon izvučenih startnih brojeva) će se vršiti pojedinačno od rednog broja 1 , a svaki naredni broj će startovati sa 60 sekundi vremenskog zaostatka.

Tema Triatlon je timsko takmičenje , morate sastaviti tim od 3 osobe.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94_3bmm5U5U

https://www.youtube.com/watch?v=FY5Q5RYMVVI&feature=youtu.be