VIII Memorijalni kup “Slavko Šćekić”-Berane OPEN 2019, III kolo Crnogorske lige u preciznom slijetanju paraglajderom na cilj ACC

Sport:  PARAGLAJDING
Diciplina: Precizno slijetanje na cilj paraglajderom /ACC
Kategorija takmičenja : REVIJALNO
Organizacija događaja: Paraglajding klub Naša Krila i Opština Berane.
Mjesto održavanja : Berane
Datum održavanja od  02.11.2019 do 03.11.2019
*Izvršni organizator zadržava pravo izmjene termina usled meteo ili drugih razloga
Takmičenje će se održati prema pravilima definisanim po priručniku koji propisuje Agencija  za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Takmičenje je otvorenog karaktera i za sve takmičare važe pravila definisana pravilnikom FAI  section 7C.
Izvršni organizator: Paraglajding klub NAŠA KRILA, Berane

Direktor takmičenja: Maja Radovanić
Majstor Vitla: Božidar Kastratović
Koordinator  na startu (Starter): Božidar Kastratović
Koordinator transporta takmičara : Darko Šćekić
Glavni  Sudija: –
Medicinsko obezbeđenje: Dom zdravlja Berane
Obezbedjenje: Vatrogasna služba Berane I PU Berane

PROGRAM TAKMIČENJA

01.11.2019 Petak

Dolazak, smještaj takmičara i trenažni dan.

02.11.2019  Subota

07.30 do 08.30 Registracija takmičara Hotel Berane HQ
08.30 Polazak na poletište Vitlovanje , poneti sa sobom konektor za vitlo
09.00 Početak takmičenja
17.00 Završetak takmičenja : Svečani ručak i proglašenje pobjednika.

03.11.2019 Nedelja,

Slobodno letenje.

POLETIŠTA

Na takmičenju se koriste poletišta ( u zavisnosti od meteo uslova) :

  • Aerodrom Berane , vitlovanje takmičara
  • Jejevica , polijetanje sa brda

SMJEŠTAJ >Link

KOTIZACIJA

Startna kotizacija za takmičenje iznosi 20  eur .

Organizator će obezbijediti:

– transport,
– radio vezu (radna frekvencija biće saopštena na brifingu),
– elektronsko merenje i obradu podataka,
– lanč paket,
– suvenir (majica)
– medicinska ekipa,
– medalje, pehare, diplome
Srdačno pozivamo sve dobronamjerne letače da nas posjete i uzmu učešće u ovom takmičenju.

POŠALJI PRIJAVU / REGISTRATIONREGISTRACIJA

*

Adobe_Post_20191004_2009590.5496226884844226

LOKALNA PRAVILA

Paraglajding klub Naša Krila
Takmičenje će se održati prema pravilima definisanim po priručniku koji propisuje Agencija  za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Takmičenje je otvorenog karaktera i za sve takmičare važe pravila definisana pravilnikom FAI  section 7C.

Za takmičenje je predvidjen jedan takmičarski dan. Ako organizator zbog loših vremenskih uslova takmičenje u cjelosti obustavi, može za to da iskoristi rezervni termin.

1.      OPŠTE

Cilj takmičenja je da obezbedi sigurno, fer i zadovoljavajuće takmičarsko letenje i da kao rezultat dobije pobednika VIII Memorijalnog kupa “Slavko Šćekić” – Berane OPEN 2019 u preciznom sletanju paraglajderom. Takođe kao jedan od najvažnijih ciljeva je da širi prijateljstvo među učesnicima takmičenja.

2.      KONTAKTI I OFICIJELNA LICA

 • Izvršni organizator: Paraglajding klub Naša Krila Berane

Adresa: Jovana Cvijića 10,
84300 Berane

 • Izvršni organizator Paraglajding klub Naša Krila
 • Direktor takmičenja Maja Radovanić
 • Direktor za bezbednost & Koordinator naknadno
 • Rukovodilac na poletištu – Starter Božidar Kastratović
 • Rukovodilac za transport i retransport Darko Šćekić
 • Delegat takmičenja ______________
 • Glavni sudija Ilija Babić

Takmičarski žiri čine:

 1. Direktor takmičenja
 2. Delegat takmičenja
 3. Dva predstavnika takmičenja, koji se odredjuju na brifingu

3.      PROGRAM TAKMIČENJA

Program

Obavezan brifing: Subota 02.11.2019 (7:30 – 08:30)

Takmičarski dani: Subota 02.Nov.2019 ( Samo jedan takmičarski dan, minimalni broj serija 1, maksimalan 5 serija)

NAPOMENA: Trening u preciznom sletanju paraglajderom nije obezbeđen kotizacijom, već pada na trošak takmičara, koji se samoorganizuju za trening. Organizator nije u obavezi da obezbeđuje retransport, ali je voljan da pomogne i da da smernice takmičarima oko lakše organizacije treninga.

Tipični dnevni raspored

PROGRAM TAKMIČENJA

01.11.2019 Petak

Dolazak ,smještaj takmičara

02.11.2019  Subota

07.30 do 08.30 Registracija takmičara Hotel Berane HQ
08.30 Polazak na poletište
09.00 Početak takmičenja
18.00 Završetak takmičenja

MInimalan broj serija 1 , maksimalan broj ACC serija je 5.

03.11.2019 Nedelja, Slobodno letenje

Dnevni raspored može da bude promenjen od strane Direktora i organizatora takmičenja.

4.      PRISTUP

Ograničenja

 • Maksimalan broj takmičara je 30.
 • Tim sačinjavaju 4 pilota , za timski plasman se boduju 3 najbolja rezultata iz serije

Kotizacija

Kotizacija je:

 • 20 Eur po takmičaru

Plaćanje kotizacija je u štabu na dan takmičenja ili putem banke, uplatom na žiro račun.

Kotizacija obuhvata:

 • Transport do poletišta i nazad od sletišta do štaba/poletišta,
 • Medicinska pomoć
 • Radio veza
 • Elektronska obrada podataka
 • Medalje, pehari i diplome
 • Sendvič sa vodom
 • Majica ili drugi prikladan souvenir takmičenja
 • besplatan pristup događajima koje organizuje organizator

5.      OSIGURANJE

Organizator zahteva sledeće:

 • osiguranje koje pokriva minimum €4’500 prema trećim licima
 • personalno osiguranje (opciono).

Organizator neće omogućiti kupovinu osiguranja prilikom registracije takmičara.

6.      REGISTRACIJA

Oficijelna registracija će biti u subotu, 02. Nov.2019. god., (06:30 – 7:30) u HQ.

Registracioni formulari će biti popunjavani za vreme registracije.

Svaki takmičar treba da pokaže:

 • dokaz o identitetu
 • Dokaz o obučenosti para pro 4 ( Letačka dozvola)
 • dokaz o posedovanju osiguranja

Svaki takmičar treba da potpiše:

 • “The Waiver Declaration” (dogovor o oslobađanju od odgovornosti).
 • “The Certified Glider/Equipment Statement” – Izjavu o sertifikovanom glajderu/opremi
 • Registracioni formular.

Pažnja!

Obavezan brifing za sve učesnike biće održan u Štabu takmičenja 02.11. 2019. u 8:30 h. Piloti koji ne budu prisustvovali sastanku neće moći da učestvuju na takmičenju, niti će im se vratiti kotizacija.

7.      OPREMA

Svi piloti moraju leteti sertifikovanim glajderom, kacigom, i rezervnim padobranom.

Samo sertifikovani glajderi su dozvoljeni na takmičenju u saglasnosti sa EN 926 ili LTF 91/09. Nije dozvoljeno menjanje glajdera u bilo kom obliku, osim ako je to dozvoljeno u proizvođačkom uputstvu za glajder. Pilot mora leteti u dozvoljenim težinama za glajder koji leti.

Glajderi će biti proveravani nakon žalbe. Direktor može takođe zahtevati proveru glajdera. Pilot mora da da glajder na proveru odmah nakon zahteva za proveru. U protivnom može biti kažnjen diskvalifikacijom .

Moguća su dva metoda provere:

 • Upoređivanjem sa ostalim glajderima istog modela i velič
 • Merenjem u skladu sa parametrima koje je dao proizvođač.

Preporučuje se svim takmičarima na FAI2 takmičenjima da lete sa sertifikovanim sedištima u skladu sa EN1651, LTF03 ili LTF09. Sedište treba da je opremljeno sa protektorom za leđa u skladu sa LTF09 ili LTF03

Svi piloti moraju nositi sertifikovane kacige u skladu sa standardom EN966.

Svi piloti moraju posedovati tokom leta sertifikovane i upotrebljive rezervne padobrane.

8.      RADIO

 • Radio uređaji su dozvoljeni.
 • Radio transmiteri su zabranjeni.
 • Mogu se koristiti samo frekvencije koje odredi organizator.
 • Radio uređaju se ne smeju koristiti za davanje informacija pilotu radi sticanja prednosti ili za navođenje pilota kako da leti u svrhu boljeg rezultata. Radio uređaji se koriste za hitne sluč
 • Frekvencija za bezbednost je 146.675MHz.
 • Mikrofoni koji se aktiviraju glasom su strogo zabranjeni (VOX).

9.      IDENTIFIKACIONI BROJEVI TAKMIČARA (ID)

ID brojeve dodeljuje organizator na izvlačenju, nakon obaveznog brifinga, i moraju se nositi na sedištu, ili na nozi, tako da budu vidljivi.

10. SPASILAČKA I MEDICINSKA SLUŽBA

Medicinska pomoć (doktor) će se nalaziti na poletištu i/ili sletištu. U slučaju potrebe, Dom zdravlja Berane  obezbeđuje transport.

11. POLETIŠTE

Jejevica 936 nm , sletište Budimlja 685 nm

Visinska razlika do sletišta je 251 m,

S , SW. SE  izloženost.

Aerodrom Berane

Auto vitlo

N, NE, NW, S , SW, SE izloženost.

12. PROSTOR OKO POLETIŠTA

Za vrijeme takmičenja, prostor oko poletišta će biti rezervisan za pilote, medije i organizaciju takmičenja. Gledaoci će se nalaziti izvan poletišta.

13. POLIJETANJE

Takmičari moraju poletati po publikovanom redosledu, osim ako imaju dozvolu Rukovodioca na poletištu – Startera. Takmičari koji nisu spremni za poletanje nakon pozivanja od strane Startera, ili oni koji su poleteli bez dozvole Startera, dobiće maksimalan broj bodova za seriju.

Pilot koji nije na poletištu biće označen sa ABS u rezultatima, i dobiće maksimalan broj bodova.

Pilot koji nije leteo, ili je 3 puta imao loš start u normalnim uslovima za poletanje, biće označen sa DNF i dobiće maksimalan broj bodova za seriju.

Preporučen interval za poletanje je 90 sekundi, što se može promeniti od strane Startera.

 1. FINALNI PRILAZ

Takmičari trebaju da imaju uslove za prilaz sletištu na fer i sportski način. Treba da imaju dovoljno vremena u toku leta da priđu cilju direktno sa poletišta da mogu u završnici da imaju dobar način finalnog prilaza cilju.

 1. SLETIŠTE

Takmičari će biti ocenjeni u skladu sa distancom u centrimetrima između prvog dodira na zemlji i ivice centra (2 cm) sa maksimumom od 500 cm.

Polje u kojem se meri rezultat biće jasno označeno na 1 m, 2.5 m i 5 m.

Područje sletanja će biti napravljeno od materijala koji nije klizav.

Sletanje se mora obaviti na noge. Pad nije dozvoljen, i u tom slučaju se ocenjuje maksimalnim rezultatom.

Ako takmičar sleti sa obe noge istovremeno I ako se sa tačnošću ne može odrediti kojom nogom je prvo dotakao zemlju, onda se ocenjuje ona noga koja je dalja od centra.

 1. SLOBODNO LETENJE

Obzirom da je neophodno ostvariti veći broj takmičarskih serija, slobodnim pilotima će prvog dana takmičenja biti omogućeno poletanje samo izmedju takmičarskih serija i onda kada Rukovodilac na poletištu – Starter odredi trenutak koji je nepovoljan za takmičare, a povoljan za slobodne pilote (termika). U zavisnosti od broja Slobodnih pilota, Starter određuje broj sondažnih letova neposredno pred početak svake takmičarske serije.

Drugog dana je predviđeno da se takmičarske serije završe do 17 sati i posle tog vremena, slobodni piloti mogu nesmetano leteti.

Napominjemo da Slobodni piloti moraju da ispunjavaju sve uslove predviđene Lokalnim pravilima, a odnose se na status Slobodnih pilota

 • STATUS SLOBODNIH PILOTA;
 1. Svako ko želi da se prijavi kao Slobodni pilot, mora da poseduje pilotsku dozvolu. U suprotnom ne može dobiti status Slobodnog pilota niti leteti u toku održavanja takmičenja. Podrazumeva se da Slobodni piloti moraju posedovati svu potrebnu opremu za letenje, kao i radio vezu.
 2. Slobodni pilot je obavezan da potpiše izjavu da leti isključivo na svoju odgovornost i da je upoznat sa uslovima i pravilima letenja u toku takmičenja.
 3. Slobodni piloti su obavezni da plate punu cijenu kotizacije, pri čemu koriste sve privilegije učesnika takmičenja; transport do poletišta i nazad od sletišta do štaba/poletišta, akreditaciju, medicinsku pomoć, radio vezu, sendvič sa vodom, majicu ili drugi prikladan souvenir takmičenja, organizovanu večeru za takmičare, besplatan pristup događajima koje organizuje organizator,… cijena kotizacije je 20 eur

Organizator zadržava pravo da u slučaju prevelikog broja takmičara, ograniči broj Slobodnih pilota

 • PRAVILA LETENJA SLOBODNIH PILOTA

– svako od slobodnih pilota mora da poseduje radio vezu i da je koristi na istoj frekvenciji kao i takmičari, isključivo da bi osluškivao ili primao određene informacije od strane organizatora. Upotreba radio veze od strane Slobodnog pilota je dozvoljena samo u slučaju da je narušena bezbednost bilo koga  od učesnika letenja,

– Slobodnim pilotima je dozvoljeno poletenje isključivo pod nadzorom i dozvolom Startera takmičenja,

– ako se Slobodni pilot nalazi u vazduhu u trenutku objave početka takmičarske serije od strane rukovodioca takmičenja, dužan je da svoje letenje prilagodi  tako što u nijednom trenutku ne sme da leti ili preleće zonu  takmičarskog leta tj. putanju od poletišta do cilja,

– Slobodni piloti moraju da poštuju prednost takmičara pri letenju i sletanju, kao i da poštuju instrukcije rukovodilaca takmičenja,

– Slobodnim pilotima se određuje mesto sletanja, koje se nalazi  van prostora sa mernim poljem.  Dozvoljeno  je sletanje u prostor oko mernog polja, samo u incidentnom slučaju tj. da je to jedini način za  bezbedno sletanje Slobodnog pilota.

NAPOMENA: Svako bahato ponašanje i nepoštovanje organizatora takmičenja od strane Slobodnog pilota, sankcioniše se udaljavanjem istog sa takmičenja. Novac uplaćen na ime kotizacije, organizator u ovom slučaju nije u obavezi da vrati Slobodnom pilotu.

 1. INFORMACIJE O SERIJI

Biće maksimalno 5 punih serija.

Minimum 1 serije moraju biti kompletne da bi takmičenje bilo validno.

Oglasna tabla će prikazivati:

 • rezultate,
 • informacije o vremenskoj prognozi,
 • informacije vezane za takmičenje i socijalne događaje
 1. MAKSIMALNA BRZINA VJETRA

Maksimalna brzina vetra da bi se takmičenje odvijalo kako treba, biće određena na obaveznom brifingu.

Organizator će koristiti merač brzine vetra na sletištu sa vizuelnim i akustučnim upozorenjem o prelasku određenog limita dozvoljene brzine vetra.

 1. REZULTATI

19.1. Individualni rezultati

Individualni rezultati su suma svih rezultata koje je postigao jedan takmičar.

Kada je 5 ili više serija završeno uspešno, najlošiji rezultat za svakog pilota pojedinačno, se odbacuje. Ukoliko ima najmanje 4 žene ili juniora na takmičenju organizator će dodeliti medalje i u ovim kategorijama.

19.2. Timski rezultat

Svaki timski rezultat se računa sumom rezultata od tri najbolja takmičara iz tima. Bez obzira na ukupan broj serija, nema odbacivanja najlošijih rezultata za timski rezultat.

Ako neki tim nema tri takmičara, već samo jednog ili dva, onda rezultat onog nedostajućeg takmičara se računa kao maksimalan rezultat (500cm).

 • Objavljivanje rezultata

U skladu sa mogućnostima, nakon završetka svake serije, rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli, i to kao privremene rezultate. Datum i vreme postavljanja na oglasnu tablu moraju biti napisani na rezultatima. Bilo koja žalba na rezultat mora biti dostavljena najviše 2 sata u odnosu na postavljeno vreme i datum (osim za zadnju rundu). Ako su privremeni rezultati postavlejni za više od 2 sata nakon zalaska sunca i pre 6 sati ujutro, onda je rok za žaIbe i proteste u 8:15 sati sledećeg dana.

 • Kazne

Opasno letenje:

Prvi put: strogo upozorenje.

Drugi put: maksimalan rezultat za seriju.

Treći put: isključenje sa takmičenja.

Glavni sudija i Maršal poletišta će u saradnji sa Direktorom za bezbednost i Direktorom uraditi izveštaj o incidentima i opasnom letenju.

Ostala kršenja pravila:

Isto kao i za opasno letenje.

 1. SUĐENJE

20.1. Sudijski tim

Takmičenje sprovodi kvalifikovani licencirani sudijski tim.

20.2. Video evidencija

Opciono, organizator će obezbediti snimanje sletanja. U slučaju gde postoji amaterski snimak sletanja, i postoji žalba od strane nekog takmičara, Director i glavni sudija imaju pravo da iskoriste takav video snimak u cilju pravednog suđenja. Odluka se donosi od slučaja do slučaja. Informacije o načinu korišćenja video snimaka biće date na prvom brifingu takmičenja.

Glavni sudija može odlučiti da li će koristiti video evidenciju ili ne.

Ukoliko nema video snimka, to ne znači da se pilotu neće dodeliti ponovno poletanje ukoliko glavni sudija tako odluči.

 1. BEZBJEDNOST

Direktor bezbednosti nadgleda sve aspekte bezbednosti. Ovo uključuje, ali nije ograničeno samo na: obavezan brifing, proveravanje meteo situacije, proveravanje brzine vetra, sprečavanje pilota da poleće sa nebezbednom opremom, prikupljanje izveštaja o incidentu od pilota, diskutovanje o bilo kakvim incidentima sa stjuartom i prezentiranje zaključaka na pilot brifingu.

Direktor bezbednosti u sadejstvu sa Direktorom može stopirati takmičenje radi bezbednosti pilota. Svaka odluka doneta od strane direktora bezbednosti se prenosi predsedniku žirija.

Direktor bezbednosti mora da poznaje letilište i da ima iskustva o sličnim takmičenjima.

Takmičari moraju imati dobro startovanje po slabom vetru, kao i po jačem vetru za navedena poletišta.

U slučaju jakog vetra, takmičenje može biti privremeno zaustavljeno dok se uslovi ne poboljšaju.

Maršal poletišta ili Direktor mogu da odluče da se bilo koji pilot privremeno ili trajno isključi sa takmičenja ukoliko isti ne pokaže dovoljno sposobnosti da poleti po slabom ili jakom vetru.

Neuspeo pokušaj poletanja ili problem, koji se odnosi na bezbednost koji je nastao odmah posle poletanja (koji se ne odnosi na lošu prepoletnu proveru od strane pilota) a koji rezultira sletanjem na poletište, ili podalje od cilja, rezultira ponovnim poletanjem pilota za seriju u kojoj je nastao problem, pod uslovom da se ovo nije desilo 3 puta.

Komitet za bezbednost uključuje: Direktora, Maršala poletišta (ili njegovog zamenika), člana sudijskog tima, minimum dva iskusna pilota (jedan lokalni, jedan gost – moraju biti takmičari).

 1. ŽALBE I PROTESTI

Žalbe i protesti se sprovode u skladu sa Sekcijom 7C I Generalnom sekcijom FAI, kao I ovim lokalnim pravilima. Žalba se podnosi Direktoru ili njegovom zameniku. Mora se podneti sa što ranije, i sa njom se postupa hitno.

Ako je onaj ko se žali, nezadovoljan odgovorom na žalbu, tim lider može napisati pisani protest Direktoru ili njegovom zameniku. Vreme za podnošenje protesta je limitirano na 2 sata (jedan sat nakon zadnje runde) posle objavljivanja rezultata žalbe. Kotizacija za protest i žalbu je 30 €. Novac se vraća ukoliko je protest/žalba prihvaćen.

Oficijelna forma protesta nalazi se u Sekciji 7C I biće dostupna kod oglasne ploče ili Maršala poletišta i Glavnog sudije.