XC4 TEAM Challenge :: 4 Sezona


10 PROFESIONALNIH TIMOVA BEZ OGRANIČENJA
(10 PRO TEAMS NO LIMITS )

15 REKREATIVNIH TIMOVA
Paraglajder EN A,B C; Kajak rekreativni do 3 metra i bez aktivnih sportista u trčanju i biciklizmu
(15 RECREATIVE TEAMS)flag englad

Adobe_Post_20190919_100702U novoj četvrtoj sezoni XC4  se ponovo vraćamo avanturi i izazovima kroz prirodu za sve učesnike u ovom ne svakidašnjem dogadjaju. Ove godine smo oslušnuli sve pozitivne kritike naših učesnika i pokušali smo da prilagodimo nova pravila i uslove učestvovanja kako bi na sve opšto zadovoljstvo uspjeli da realizujemo i ovu četvrtu sezonu. I dalje imamo maksimum za broj prijavljenih timova koji iznosi 25, dok se novine ogledaju u tome da smo u ovoj sezoni podijelili profesionalne sportiste i rekreativce. Profesionalni timovi se takmiče u konkurenciji od 10 timova , dok smo za rekreativce obezbjedili 15 timskih prijava. Timovi koji se prijave u pro team se takmiče za nagrade koje su predvidjene za ovaj nivo , dok se 15 rekreativnih timova takmiče za rezultat koji će se bodovati u njihovoj klasi.

Sama ruta takmičenja će biti istovjetna i za pro i recreative team , stim da će pro team koji nema limit u opremi i profesionalnom sportskom učešću imati dodatne prepreke i to se pre svega misli na pilote paraglajdera koji pored distance od 12 km će imati u svom zadatku i ovjeru dvije tačke (cilindra) koji će morati da verifikuju ukoliko žele bolji rezultat. Njihov task je moguće odraditi i bez ovjere tačaka , ali za svaku ne ovjerenu tačku dobiće dodatno vrijeme u ukupnom zbiru tima 30 min po tački ( cilindru). Pro team nema ograničenja u opremi i profesionalnom angažmanu njihovih članova tima , dok za recreative team ograničenja su sledeća: Paraglajder mora biti u sport klasi što znači najviša klasa paraglajdera je EN-C , kajak mora biti dužine do 3 metra , i njihovi biciklista i trkač ne mogu biti profesionalni sportisti.

gallery-icon
PRVA ETAPA :: TRČANJE NA 5000M

Grupni start počinje sa trkačem koji ima u zadatku dionicu od 5 km i koji na obilježenoj ruti je potrebno da dodje do svog cilja tj do kapije 2 gde će predati svoju štafetnu palicu biciklisti. Trka će se odvijati na djelimično ravnom terenu, tj u ravnom dolinskom dijelu rijeke Lima

Težina zadatka : srednja

DRUGA ETAPA :: BICIKLIZAM

Ova etapa, koja podrazumijeva ruta u ukupnoj dužini od +-8 km (ali sa velikom visinskon razlikom preko 800m), koja se odvija jednim dijelom po asfaltnoj podlozi a drugim dijelom makadamom i planinarskim putem. Preporučena vrsta bicikla jeste MTB. Biciklista ima pravo da na jakim usponima, ukoliko ne može da savlada napor, izgura biciklo pored sebe i tako dodje do svoje „kapije“ -cilja. Kompletna putanja biće označena trakama ili strelicama na tvrdoj podlozi ili asfaltu. Biciklista koji dođe do cilja tj. do kraja biciklističke etape predaje „štafetu“ – paraglajderisti . Na kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“.

Težina zadatka: visoka

TREĆA ETAPA :: PARAGLAJDING

Paraglejderista startuje sa pripremom za polijetanje tek kada stigne biciklista (polje za polijetanje mora biti slobodno rukovodilac letenja će puštati na startno polje samo pilote kojima je stigao biciklista !)

Paraglajderisti imaju zadatak da prelete distancu od +-12 km ( Pro team sa odredjene dvije tačke za ovjeru ) i predaju štafetu zadnjem članu tima – kajakašu.

Paraglajderista ( rekreativni tim ili Pro Team) koji ne uspije da odradi prelet, mora sa svom opremom, stići pješke do kapije gde se nalaze kajakaši. U slučaju da paraglajderista procijeni da ne može da stigne do kapije sa kajakašima , ima na raspolaganju opciju da odustane i na taj način upiše svom timu + 1:30 h. Nakon odustajanja organizator će obizbijediti retransport za takmičara , sve pojedinosti biće objašnjene na brifingu Petak u 15 h. Kajakaš kome je kolega iz tima odustao , startuje tek nakon što i poslednji paraglajderista koji je u trci stigne i preda svoju štafetnu palicu.

Težina zadatka: Srednja

ČETVRTA ETAPA :: KAJAK

Ovu etapu je potrebno preći kajakom na brzim vodama u dužini od 6 km.(zavisno od opcije)

Rijeka Lim spada u brze rijeke sa dosta zahtjevnim dionicama i većim brojem brzaka. Svaki veslač će, na brifingu, dobiti upustva i neophodne informacije kako bi svoju etapu prošao prije svega bezbjedno i uspješno je završio. Zadatak svakog veslača/kajakaša jeste, da dodje do finiša trke i na posebnom postolju postavi svoju štafetnu palicu. Dakle, na kraju ove etape postoji „kapija“ gde se pod nadzorom sudije vrši predaja „štafete“, (poseban rekvizit štafetna palica se mora obezbijediti od gubljenja vezivanjem za ruku ili na neki drugi način, i biće podijeljena na startu 15 minuta sa rednim brojevima pred sam početak trke).

Težina zadatka: Visoka

XC 4 TEAM CHALLENGE 2019 je timsko takmičenje , morate sastaviti tim od 4 osobe.

MAPE SA OPCIJAMA:

RUTA A + / SW jugo- zapad

Andrijevica- Planina Balj– Lisičije polje – Gradski most Berane
Ukupna dužina trke 35 km – Kajak 7 km – Bike 8 km –Paraglajder 15 km – Trkač 5 km

Balj-Opcija-A

RUTA B / SW jugo- zapad

Gračanica- Andrijevica- Buče – Aerodrom Berane

Ukupna dužina trke 31 km – Kajak 6 km – Bike 8 km –Paraglajder 12 km – Trkač 5 km

OPCIJA-A-

RUTA C / N NE sjevero-istok

Andrijevica – Rijeka – Konjsko – Aerodrom Berane

Ukupna dužina trke 28 km – Kajak 6 km – Bike 12 km –Paraglajder 7 km – Trkač 3 km

OPCIJA-B

Organizator će u zavisnosti od meteo uslova koji budu bili odgovarajući po prognozi za dan takmičenja postaviti i saopštiti koja će se ruta korisiti.
Obavještenja pratite na našem sajtu!

Petak DOLAZAK I SMJEŠTAJ TAKMIČARA / timova

HQ (check in Petak od 10:30 do 12:00 h, check out Nedelja do 11h)

12:00 Trening pojedinačni / Podjela lunch paketa

17:00 Brifing HQ / Izvlačenje brojeva

Subota  XC4 trka

06:30 do 08:30 Doručak

09:00 Polazak na startna mjesta

11:00 Početak trke

17:00 Završetak trke

18:00 Večera

19:00 Proglašenje

Nedelja Slobodan dan

KOTIZACIJA za učestvovanje iznosi:
Pro team 35 evra po takmičaru
Recreative team 25 evra po takmičaru

U cijenu kotizacije ulazi:

-Markiranje staza
-Mjerenje i sudjenje
-Retransport
-Lunch paket za dva dana
-Majica
-Medalje i diplome
-Obezbedjenje učesnika na rizičnim dionicama
-Diner and PARTY MUSIC TEAM (subota)
-Nagrade* organizator će najkasnije do 1 maja 2020 god. definisati nagrade za pobjedničke timove!

LOKALANA PRAVILA:

-Prijava timova najkasnije 7 dana prije početka takmičenja zaključno sa 25.05. 2020.
-Trening je obavezan dan prije održavanje takmičenja / dolazak takmičara do 12h u petak 05.06.2020.
-Trka pocinje u 11h zavrsava se u 17h bez obzira da li neki od timova nisu zavrsili trku.
-Poneti sa sobom android telefon sa externom baterijom.
-Instaliranje APP Airtribune na mobilnom telefonu kako bi se svaki takmičar pratio putem GPS track logom u realnom vremenu.
-Tim koji ne uzme učešće na treningu . neće moći da učestvuje na takmičenju XC4
-Početak trenažnog dana u petak od 12 h.
-Takmičari ne smiju biti mladji od 15 godina.
-Piloti paraglajdera moraju posjedovati i dati na uvid letačku dozvolu.
-Svaki takmičara je dužan da obezbijedi osiguranje od povreda, u slučaju da ne pribavi isto, neophodno je da potpišu – Izjavu o odricanju odgovornosti organizatora -.
-Svaki takmičar potpisuje saglasnost sa pravilima takmičenja.
-Žalbe na neregularnost se podnose u pismenoj formi, sat vremena po završetku takmičenja, uz naknadu troškova u visini od 50 eur.

Izvršni organizator: Paraglajding klub “Naša Krila”

*Izvršni organizator zadržava pravo izmjene termina usled nepovoljnih vremenskih ili drugih opravdanih razloga)

Mjesto održavanja : Andrijevica i Berane

Tehnički organizator: Paraglajdin klub “Naša Krila”

Meeting director: Nina Popović +38268300997
Event director: Bojan Marsenić tel:+38268397811
HQ:
Medicinsko obezbeđenje: Dom zdravlja Andrijevica i Berane
Obezbeđenje : Vatrogasna služba Andrijevica i Berane
team-registration_1